újrafordítani OpenSSL 1.1 és NGINX 1.25 for TLS 1.3 (CentOS 7)

újrafordítani OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 mert TLS 1.3 (CentOS 7), követve azt a forgatókönyvet, amikor már telepítette a kiszolgálóra o régebbi verzió openssl az nginx szolgáltatáshoz kapcsolódik.

Pontosabban, hogy aktiválni tudjon OpenSSL 1.1.1t a szolgáltatásért NGINX, amely egy régebbi verzióval fut. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

Ez azt jelenti, hogy két különböző verziója létezik OpenSSL. A rendszerre telepített verzió a „yum"(1.0.2k-fips) és egy változata OpenSSL kézi fordítással telepítve (openssl 1.1.1t).

Klasszikusan a legtöbb az újratelepítést javasoljaOpenSSL' szerver szinten. Ez a parancs végrehajtását vonná maga után: yum remove openssl. De van itt egy nagy probléma. A régi verzió eltávolításával OpenSSL, akkor is el kell távolítania néhány függő alkalmazást. Mint például: nginx, MariaDB-server, cerbotÉs még sok más.

Egyszerűbb megoldás az újrafordítás openssl 1.1 & nginx 1.25 mert TLS 1.3.

Fordítsa újra az oktatóanyagot OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 mert TLS 1.3 (CentOS 7)

Az én példámban az újrafordítás a nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h könyvesboltok segítségével OpenSSL 1.1.1t.

Fordítsa újra az NGINX-et.

1. Hozza létre a fájlt: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

ahol hozzáadod a szkriptet:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Mentse el az új fájlt.

2. Készítse el az új végrehajtható fájlt:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

átírni nginx.service

3. Készítsen biztonsági másolatot a nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(bármilyen utat választhat nginx_service.txt)

4. Hozza létre a szolgáltatás fájlját nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. A fájlban az új fájlt nginx.service add hozzá a sorokat:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Másolja a fájlt ide:daemon".

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. A fájl másolása után frissítse a fájl engedélyeit a következő paranccsal:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Töltse be újra a konfigurációt systemd a változások figyelembevételéhez a következő paranccsal:

sudo systemctl daemon-reload

9. Indítsa újra ngnix.

sudo systemctl restart nginx

újrafordítani OpenSSL / NGINX mert TLS 1.3

10. Ugyanabban a mappában, ahol a fájlok vannak nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, hozzon létre egy új fájlt: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Add hozzá a szkriptet:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Csere "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” a telepíteni kívánt verzióval, és újrafordítani az NGINX-szel.

11. Tegye végrehajthatóvá a szkriptet:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Futtassa a parancsot:

./openssl-1.1-compile.sh

Várja meg, amíg az újrafordítási folyamat befejeződik OpenSSL & NGINX.

újrafordítani OpenSSL 1.1 és NGINX 1.25 for TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL & NGINX

Ha tudunk segíteni, vagy van mit kiegészíteni, a megjegyzés rovat nyitva van.

Szenvedélyes a technológia, szívesen írok róla StealthSettings.com 2006 óta. Az operációs rendszerekről általam írt cikkeket talál Windows, Linux, macOS, hanem olyan webes platformokról is, mint pl WordPress şi WooCommerce

Hogyan » Linux » újrafordítani OpenSSL 1.1 és NGINX 1.25 for TLS 1.3 (CentOS 7)

Írj hozzászólást

Best tutorials in your language:
EN - DE - DA - FR - ES - IT - PT - NL - NO - FI - SV - PL - HR - SL - CS - SK - TR - EL - LV - ET - LT - BG - UK - RU - HU - ID - VI - HI - JA - KO - TH - ZH-CN - ZH-TW - IW - AR